KLAANI 5.6

Ota yhteyttä | Kerro kaverille | Vinkkipalkkio | Sivukartta

Versiohistoria

Versiomuutokset

Tältä sivulta löydät tietoa ohjelmaan tehdyistä versiomuutoksista.
Tietoa viimeisimmistä revisioista löydät sivulta uusimmat revisiot.


Mitä uutta versiossa  5.6          (20.8.2011)


Mitä uutta versiossa  5.5          (25.9.2009)


Mitä uutta versiossa  5.4          (26.2.2009)


Mitä uutta versiossa  5.3          (4.3.2008)


Mitä uutta versiossa  5.2          (28.9.2007)


Mitä uutta versiossa  5.1          (8.2.2007)


Ylös

Versio  5.0  (10.11.2006)

 - uusittu sähköpostieditorin toiminta ja ulkoasu
 - lisätty uusi viestilista lähtevien sähköpostien tallentamiseen
 - uusittu ohjelman asetustietojen tallennus Windowsin rekisteriin
 - mahdollisuus avata viimeksi käsitelty tiedosto automaattisesti
 - mahdollisuus korostaa hiiren kohdekuvake kuvakepalkissa
 - lisätty oman sähköpostipalvelimen ja käyttäjäasetusten määrittely
   ohjelmaan, luopuen samalla ulkopuolisen palvelimen käytöstä
 - mahdollisuus muokata toiminto ikkunoiden taustaväriä
 - uusittu asetukset ikkunan ulkoasu ja tietojen ryhmittely
 - uusittu kenttämääritykset ja jaettu ne loogisiin lohkoihin
 - mahdollisuus automaattisen asiakasnumeron generointiin tietueisiin
 - mahdollisuus lisätä erilaisia päiväyspikavalintoja tekstikenttiin
 - otettu käyttöön xp-tyylit xp/vista käyttöjärjestelmille
 - hiottu ikkunoiden ulkoasua ja uusittu kuvakepalkin kuvakkeet
 - laskutulostuksessa mahdollisuus kirjoittaa yksittäisen maksajan
   yhteystiedot myös manuaalisesti laskuun
 - laskutulostuksessa mahdollisuus ottaa automaattinen kopio laskusta
 - laskutiedostoon tallennetaan alv-laskelma hakemistopolkuineen
 - runsaasti pienempiä muutoksia
 - päivitetty HTML-ohje ja PDF-käsikirja

Ylös

Versio  4.5  (2.5.2006)

Uusia toimintoja
 - laskutietokanta uusittu täysin. Sisältää nyt mm. laskujen
   uudellentulostuksen, summalaskelmat ja laskujen päivityksen
   pankkien viitemaksutiedostosta.
 - Alv-laskelmat uusittu täysin. Lisätty mm. sarakkeet Tuotekoodille
   ja Alennusprosentille. Mahdollisuus käyttää Klaanin tiedostoa
   tuoterekisterinä, josta voidaan automaattisesti ottaa tuotekoodia
   vastaava tuotenimi ja hinta.
 - mahdollisuus tehdä kenttämääritykset jo korttieditorissa
 - korttitulostuksessa mahdollisuus tulostaa 1. kortti N kertaa

Parannettuja toimintoja
 - muutettu kenttämääritykset työkalua ja lisätty uusia
   kenttätyyppejä tuoterekisteriä varten
 - uusittu laskutulostuksen Alv välilehti. Mahdollisuus määritellä
   Alv-laskelman koko ja paikka laskulla
 - uusittu laskutulostuksen Tekstit välilehti. Mahdollisuus
   kolmen pikatekstin lisäämiseen (karhut)
 - lisätty etsi toimintoon päiväys- ja eräpäiväkenttien vertailu
   annettujen päiväyksien perusteella
 - lisätty etsi toimintoon valinta- ja vaihtoehtokenttien vertailu
   tosi/epätosi lausekkeilla
 - lisätty etsinnän tuloslistalle valitun kentän lisäksi annetut
   hakukriteerit täyttävät ehdot kustakin tietueesta
 - laskuihin tulostettava viitenumeron jakaminen viiden sarjoihin
 - laskuihin sisältyvät päivämäärät (päiväys ja eräpäivä) voidaan
   valita vierityspalkin sijaan suoraan kalenterista
 - aloitusavustajassa näkyy 5:n viimeksi käytetyn tiedoston lista
 - jos laskulle annetaan kaksi tilinumeroa, tilinumeroiden sisältämät
   pankkien nimet ja numerot tasataan omiin sarakkeisiinsa
 - mahdollisuus käyttää korvausmerkkiä ? etsittäessä tietoja
   hakuehdolla ON (Etsi-toiminto)
 - päivitetty HTML-ohje ja PDF-käsikirja

Korjattu virheet
 - pikahaku ei löydä viimeisellä rivillä olevia tietoja
 - 'Path not found' ilmoitus jos tietueen kuvakenttään määriteltyä
   kuvaa ei löydy siihen viittaavasta hakemistosta
 - 'Permission denied' ilmoitus kun uudesta laskutietokannasta
   yritetään poistaa laskuja ennenkuin tietokanta on tallennettu
 - korttitulostuksessa määritelty tunniste hakee väärän kentän
   tiedot silloin kun kortti sisältää kuvakentän

Ylös

Versio  4.4  (24.1.2006)

Uusia toimintoja
 - uusi korttitulostusosio (käyntikortit, jäsenkortit, asiakaskortit)
 - mahdollisuus etsiä ja rajata tietueita päivitysajan perusteella
 - mahdollisuus tulostaa valittuja tietoja laskutietokannasta
 - uuden korttimallin luomisessa avustava velho korttieditorissa
 - korttieditorissa kenttien linkityksen manuaalinen määrittely
 - lisätty päiväyskenttien tarkistus tulostuksen lajittelussa
 - uusittu yksittäisten tulostusmuotojen kuvakkeet kuvakepalkissa
 - lisätty kirjetulostuksen kappaleasetuksiin rivivälin valinta
 - mahdollisuus tulostaa listan pääotsikko kahdelle riville

Muutettuja toimintoja
 - ALV-laskelman otsikoiden uusi rivitys (eurot omalle riville).
 - entisen korttitulostuksen nimi on muutettu tietuetulostukseksi
 - kirjetulostusikkunan aloituskokoa suurennettu
 - aloitusavustaja ohitetaan autom. avattavan tiedoston kanssa
 - laskutulostuksen viivakoodi huomioi pankin nimen tilinumerossa
 - päivitetty HTML-ohje ja PDF-käsikirja

Korjattu virheet
 - sarakejärjestyksen muuttaminen nollaa tietueiden päivitysajat
 - 'Overflow' kun viedään valittuja tietoja suuresta rekisteristä
 - ylimääräisiä nollia numeroilla 4 ja 5 alkaneisiin tilinumeroihin
 - laskutulostuksen Asetukset välilehti jää esille vaikka muita valittu

Ylös

Versio  4.3  (25.11.2005)

Uusia toimintoja
 - lisätty ALV-tietokanta ja ALV-laskelmien liittäminen laskuun
 - uusittu kirje-editori ja kirjetulostusikkuna kokonaan
 - lisätty etsintään asetuksia ja selkiytetty ikkunan ulkoasua
 - laskutietokantaan hiirellä avautuva popup valikko
 - tietojen pikahaku rekisteristä (Tietue > Pikahaku)
 - automaattinen järjestelmäfontin mukainen skaalaus korttifonteille
 - etsinnän avulla valittu 1. rivi näkyviin automaattisesti
 - automaattinen päivitystarkistus haluttaessa
 - rekisteristä valittujen tietojen vieminen CSV-/TXT-tiedostoihin
 - ilmoitus tekstikenttään varatun merkkimäärän täyttymisestä
 - tietojen siirto: lähdekentän otsikon näkyvyyttä parannettu
 - korttitulostus: fontin värin ja muotoilun säilyttäminen
 - korttitulostus: useampirivisten otsikoiden tulostaminen riveittäin
 - korttieditorissa varoitus näkymättömistä otsikoista valintakentissä
 - laskun laajat tiedot laskutietokannassa i-komennolla (info)
 - IBAN- ja SWIFT koodien siirto sähköpostilaskuun
 - lisätty laskutulostukseen välilehti Ulkomaat
 - mahdollisuus IBAN ja SWIFT-koodien tulostukseen
 - mahdollisuus tulostaa tilinumero kahdelle riville
 - mahdollisuus tulostaa saajan nimi kahdelle riville

Muutettuja toimintoja
 - lisätty laskutulostukseen tarkistus virheellisestä eräpäivästä
 - korvattu puolipiste multidatan erotinmerkkinä kauttaviivalla
 - lisätty isojen korttien tarkastus ja huomautukset korttieditoriin
 - kuvakenttien taustaväri kortin väriseksi läpinäkyvillä korteilla
 - sähköpostipalvelimen hylkäämistä sähköpostiosoitteista ilmoitus
 - ohjelma jakaa suuren CSV-tiedoston automaattisesti sarakkeisiin
 - kuvakepalkin kuvakkeiden jakaminen usealle riville
 - info ikkunan antama informaatio ja sen ulkoasu
 - päivitetty HTML-ohje ja PDF-käsikirja

Korjattu virheet
 - 'Overflow' virhe sarakeleveyksiä optimoitaessa
 - kirjetulostuksen tulostussuunta vaihtuu toisella sivulla
 - valinnan tallentaminen jättää rekisteriin vain valitut tietueet
 - tulostussuunnan vaihtamisesta aiheutunut 'Invalid Property Value'
 - palautelomakkeessa: Run-time error '424': Object required
 - esivalittu valintakenttä aiheuttaa virheen 'Invalid property value'
 - toiseksi viimeisen sivun tulostuminen useasti listatulostuksessa
 - tilinumerosta tallentui vain 20 ensimmäistä merkkiä
 - eräpäiväseuranta ei aktivoidu

Ylös

Versio  4.2  (10.9.2005)

Ylös

Versio 4.1  (14.6.2005)

Ylös

Versio 4.0  (1.4.2005)

Ylös

Versio 3.4  (14.9.2004)

Ylös

Versio 3.3  (1.6.2004)

Ylös

Versio 3.2  (6.4.2004)

Ylös

Versio 3.1  (30.1.2004)

Ylös

Versio 3.0  (4.12.2003)

Ylös

Versio 2.8  (5.10.2003)

Ylös

Versio 2.7  (18.9.2003)

Ylös

Versio 2.6  (15.8.2003)

Ylös

Versio 2.5  (20.4.2003)

Ylös

Versio 2.4  (24.2.2003)

Ylös

Versio 2.3  (2.1.2003)

KORTTIEDITORI

Ylös

Versio 2.2  (17.10.2002)

Ylös

Versio 2.1  (25.9.2002)


Loading