KULUKIRJURI 4.1

Ota yhteyttä | Kerro kaverille | Sivukartta

Ohjelman esittely

Yleiskuvaus

Kulukirjuri on helppokäyttöinen ohjelma kodin raha-asioiden seurantaan. Selkeät tilastot näyttävät lahjomattomasti mihin suurimmat menoerät kasautuvat ja voit tehdä muutoksia omaan talouteesi ohjelman antamien tietojen pohjalta.

Ohjelmalla voit taltioida tavallisten meno- ja tulokirjausten lisäksi myös vakiotapahtumia, laskea lainoja ja kirjata sijoituksia. Voit asettaa jokaiselle rekisterille täysin muokattavan budjetin, jota ohjelma seuraa samalla kun kirjauksia lisätään rekisteriin. Rekisteriin taltioiduista tapahtumista voit tehdä monipuolisia tilastoja niin graafisessa kuin numeerisessa muodossa ja tulostaa ne myös paperille.

Tapahtumien kirjaaminen rekisteriin on helppoa ja suoraviivaista. Valitset nimikkeen ja kirjaat sille tulon tai menon. Kustakin tapahtumasta taltioituu rekisteriin automaattisesti päivämäärä, mahdollinen kirjaaja, nimike, summa ja mahdollinen selite. Myös vakiotapahtumat, lainat ja sijoitukset voidaan valita automaattisesti päivittymään rekisteriin.

Budjetti

Budjetti on suunnitelma menoista ja tuloista tulevaisuudessa. Normaalisti budjetti luodaan vuodeksi kerrallaan, mutta sen voi yhtä hyvin tehdä vaikka kuukaudeksi. Budjetissa määritellään halutuille kansioille tai nimikkeille summat jotka niille on varattu tarkasteltavana aikana. » Kuva

Esimerkiksi Asunto-menoille voidaan budjetoida 4000 EUR ja Ruoka-menoille 6000 EUR vuodessa. Ohjelma laskee kuinka paljon kuhunkin kansioon tai nimikkeelle on kirjattu menoja ja varoittaa budjetin ylityksistä tai lähestyvästä täyttymisestä. » Kuva

Tilasto

Kulukirjurin rekisteriin kirjaamistasi tapahtumista voit luoda erilaisia tilastoja. Normaalitilastossa näkyvät valitun aikajakson kaikki tapahtumat ja kehitystilastoon voit määritellä kehitysaikajakson, jolloin näet tietyn nimikkeen kehityksen esimerkiksi kuukausittain. » Kuva

Voit vapaasti määritellä tilastolle eri esitymuotoja ja muuttaa tekstejä sekä värejä tarpeen mukaan. Esitysmuotoina ovat esimerkiksi graafiset piiras-, pylväs-, viiva-, palkki-, pino- ja aluediagrammit sekä numeerinen tilastoesitys. » Kuva

Tulostus

Ohjelma sisältää erittäin monipuoliset ja selkeät tulostustoiminnot, joiden avulla voit tulostaa tietoja rekisteristä, budjetista ja tilastosta. Jokaisessa tulostusmuodossa voit valita vapaasti tulostettavat tekstit ja muut asetukset. Nimikelistan, vakio-, laina- sekä sijoituslaskemat ovat myös tulostettavissa siisteinä taulukkoina. » Kuva

Nimikelista

Ohjelma sisältää valmiin perusnimikelistan jolta löytyvät yleisimmät kotitalouden meno- ja tulonimikkeet. Voit myös luoda täysin oman listasi tai muokata olemassaolevaa listaa omia tarpeitasi vastaavaksi ohjelman nimike-editorilla. » Kuva

Etsintä

Kadonneet tiedot löytyvät helposti isostakin tietokannasta ohjelman etsi toiminnolla. Etsi ikkunassa voidaan luoda vapaita hakulausekkeita ja lisätä ne hakulistalle. Rekisteristä voidaan esimerkiksi hakea kirjaukset jotka on tehty ennen 12.7.2004 ja joiden summa on välillä 230-300 EUR. Etsinnän tulos esitetään tuloslistalla. » Kuva

Asetukset

Ohjelman asetuksista voit määritellä tapahtumarekisterissä käytettävät tietokentät, kuvakepalkissa näkyvät kuvakkeet, ohjelman ulkoasun ja tiedostoasetukset. Rekisterissä käytettävän rahayksikön voit valita useista eri valuutoista, esimerkiksi Suomen markka tai Euro. » KuvaEtsi